Tandläkare pratade om amalgam i Jönköping.

En tandläkare hade en föreläsning i Jönköping om amalgamets vara eller icke vara och jag vill lyssna. Jag befann mig ändå i Jönköping på en hälsoresa. Man kan inte säga annat än att tandhälsan också är viktig. Jag vill dela med mig en del av vad som togs upp så här kommer en sammanfattning…

Kvicksilverförgiftning och även andra problem påstås av vissa bero på användningen av amalgam i tandfyllningar. Diskussionen om ämnet amalgam innehåller debatter om huruvida amalgam bör användas. Kritiker argumenterar mot att dess toxiska effekter gör den farlig. Vissa kritiker säger också att amalgam som tidigare använts som tandlagning, bör det tas bort från munnen för att skydda en persons hälsa. Klicka på länken om du vill komma i kontakt med en tandläkare i Jönköping, tandvardenhabo.se.

Andra grupper säger att amalgam är säkert att använda och bör inte tas bort från någons mun.De som förespråkar användning av amalgam påpeka att det är hållbart, relativt billigt och lätt att använda. I genomsnitt varar hartskompositer bara hälften så länge som amalgam (även om moderna kompositer har förbättras i styrka) och tandporslin är mycket dyrare. Vidare finns farhågor om endokrinstörande effekter av plastkemikalier såsom bisfenol A som används i sammansatta hartser. Förmodligen, finns det mer trovärdiga bevis för en eventuell subklinisk toxisk effekt av komposithartser, jämfört med amalgam.

Förutom hälsa och etikfrågor, pekar motståndare till tandamalgamfyllningar på de negativa externa effekterna så som vattenföroreningar och miljöskador på grund av kvicksilver. Detta är särskilt oroande eftersom dess användning och bortskaffande hos tandläkare, sker i stort sett oreglerat på många ställen, bland annat i USA. WHO rapporterar att bara i Storbritannien står kvicksilver från amalgam och laboratorieapparatur för 53% av de totala utsläppen av kvicksilver.