Mat och hälsa

Ekologisk mat och hälsa

Sammanfattning: Det finns inga vetenskapliga bevis för att ekologiska livsmedel är mer hälsosamma och av bättre kvalitet än andra livsmedel. Men det finns en del mätbara skillnader. Ekologiska livsmedel brukar innehålla mindre gifter, mindre tillsatser, högre halter av vitamin C och en lägre vattenhalt. Vattenhalten påverkar smaken, en del produkter kan upplevas som mer smakrika. Men smaken är som bekant delad och påverkas av många olika saker. Djuromsorgen i det ekologiska lantbruket är god och miljöpåverkan blir mindre. Det kan i sig upplevas som en kvalitet.

Ger dom ekologiska metoderna en bättre kvalitet på maten? Det vet man inte riktigt idag. Forskning pågår, men det finns inte några tydliga samband som visar att ekologiska livsmedel håller en högre kvalitet än traditionellt framställda livsmedel. Kvalitet är ett begrepp som kan stå för många olika saker; det kan handla om att det inte finns gifter och föroreningar, om näringsinnehåll, om fräsch mat med god smak, vanor, eller känslomässiga värden.

Mindre gifter

Internationella jämförelser visar att ekologiska livsmedel innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och mediciner. I Sverige minskar skillnaderna eftersom vi använder mindre kemikalier, och de rester som hittas bedöms inte som hälsofarliga. Detsamma gäller rester av olika mediciner. Ur hälsosynpunkt anser man att skillnaderna mellan svenska och ekologiska produkter är små. Men det finns de som säger att vi vet för lite om vilka effekter som kan bli av alla de kemikalier vi utsätts för i låga doser. Därför kan det kännas tryggt att veta att man genom att äta ekologiska produkter får i sig mindre kemikalier.

Mindre tillsatser

Många livsmedelstillsatser är förbjudna i de svenska, kontrollerade och ekologiskt märkta livsmedlen. Det finns begränsningar när det gäller färgämnen och användning av konserveringsmedel. Från forskarhåll tror man att begräsningen av livsmedelstillsatser i ekologiska produkter inte har någon faktisk hälsobetydelse. Men det finns människor som inte alls vill ha livsmedelstillsatser, även om de är godkända.

Högre halter C-vitamin

Innehåller de ekologiska livsmedlen mer näringsämnen? De ekologiska produkterna innehåller mindre vatten, som kan göra att näringsämnena blir mer koncentrerade, och det brukar vara högre halter av C-vitamin i ekologiskt odlad potatis, spenat och kål. Störst betydelse för näringsinnehållet har faktorer som vilken sort man väljer och hur vädret har varit under odlingssäsongen. Halten av fettsyran omega-3 blir större i kött och mjölk från kor som fått äta en stor andel gräs, som man gör i det ekologiska lantbruket. Men skillnaden betyder inte så mycket ur näringssynpunkt. Andra livsmedel, till exempel fisk och rapsolja, innehåller mycket mer omega-3. Att äta en sammansatt kost är det viktigaste om man ska få i sig tillräckligt av alla näringsämnen.