Vinkyl till våra ekologiska viner men vad är egentligen ekologiskt vin?

Idag har vi köpt en vinkyl till våra ekologiska viner. Det finns ett stort intresse men även en hel del förvirring om ekologiskt odlat vin idag. Intresset beror på den ökande förekomsten av viner med ekologiska krav på butikshyllorna och från konsumenter som vill ha ekologiska alternativ till konventionella viner. De största orsaken till förvirringen, har att göra med den märkning av dessa organiska viner. Klicka på länken om du vill veta mer eller beställa en vinkyl, spisabutiken.se.

Druvodling på de flesta vingårdar i dag är inte ekologisk. Den nyare historien om ekologiska viner och beteckningar för ekologiskt vin går tillbaka till 1990-talet. Nya lagar kom till och målet med lagen om ekologiska livsmedel var att skydda producenter, lagerarbetare, förädlare, återförsäljare och konsumenter av ekologiska livsmedel genom att anta att livsmedel som säljs som ekologisk i själva verket var organisk.

Riktlinjer sattes för behandling och märkning av ekologiska produkter och för att upprätthålla den nationella förteckningen över tillåtna och förbjudna ämnen. Det finns fyra kategorier som ekologiska viner kan göra anspråk på när de ska certifieras: 100% ekologiskt, ekologiskt, med ekologiska ingredienser, och några ekologiska ingredienser. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de fyra kategorierna om du vill veta vad du egentligen köper.

För ett vin som skall märkas ”Ekologiskt” och bära en kontrollmyndighets organiska märkning, måste det vara gjort på ekologiskt odlade druvor och ge information om vem den attesterande myndigheten är. Ett vin i denna kategori kan inte ha några tillsatta sulfiter. Det kan ha naturligt förekommande sulfiter, men den totala sulfit-nivån måste vara mindre än 20 delar per miljon. Ett vin som är tillverkat med ekologiska druvor, måste göras med ekologiska druvor men den kan innehålla tillsatta sulfiter.

Det var lite om ekologiskt vin och dess märkning men det finns mycket mer att läsa om detta. Lagarna är inte alltid lätta och tolka och vad märkningarna på flaskan egentligen betyder. Vi kommer installera vinkylen under dagen och de viner vi säljer är så klart inte någon alkohol i. Då får man istället botanisera i en viss statlig butiks vinkyl…